Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №232 комбінованого типу" Дніпровської міської ради
 
.

Навчальний процес

 Характеристика навчально-виховного процесу:
     Створення умов для фізичного, емоційного, психологічного комфорту дітей, шляхом впровадження нетрадиційних методів оздоровлення.
     Організація самостійної рухової діяльності протягом дня, спортивних ігор, змагань, розваг, свят.
     Навчання дітей, їх батьків цінити своє життя, зміцнювати фізичне і психічне здоров’я.
     Впровадження в освітньо-виховний процес сучасних новітніх технологій навчання, які опираються на вікові, індивідуальні особливості природного розвитку дитини, використовуючи  творчу обдарованість, дитячу уяву, ігровий потенціал вихованців, вироблення загальних критеріїв здоров’я.

 

 ДОШКІЛЬНИЙ   НАВЧАЛЬНИЙ   ЗАКЛАД   ПРАЦЮЄ   ЗА : 

- ПРОГРАМОЮ  РОЗВИТКУ  НАВЧАННЯ  ТА ВИХОВАННЯ   ДІТЕЙ   "ДИТИНА В ДОШКІЛЬНІ РОКИ" . 

   К. КРУТІЙ.

- БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  (НОВА  РЕДАКЦІЯ).

 ВИКОРИСТОВУЄ У  РОБОТІ  АВТОРСЬКІ  ПРОГРАМИ:

- "ПРОГРАМА ДЛЯ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (ГРУП) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ".  В. М. РЕМАЖЕВСЬКА

- "У  СВІТІ  ГРИ  ТА  ФАНТАЗІЇ".  А.А. ШЕПТІФРАЦ.

                            

ПРІОРИТЕТНІ  ЗАВДАННЯ  У  2020-2021 НАВЧАЛЬНОМУ  РОЦІ:
 1. Формувати у дітей основи фізичного, психологічного та соціального здоров'я шляхом застосування здоров'язберігаючих технологій.
2. Розпочати роботу над обласним науково-методичним проектом   "Модель 4к у розвитку soft skills як основа формування       самоефективності дошкільника – майбутнього першокласника в    освітньому просторі Нової української школи ". (І етап концептуально-діагностичний). 
 3. Здійснювати психолого–педагогічну корекцію дітей з вадами зору шляхом використання інноваційних освітніх технологій. 

 

 

 

 

 

     

     


    1
    2